Urząd Gminy Kańczuga – Gmina Kańczuga

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Kańczuga – Gmina Kańczuga

Wydziały Urzędu Gminy Kańczuga. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Kańczuga. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Kańczuga oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Kańczudze kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Kańczuga możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Kańczuga, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Kańczuga kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Kańczuga uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kańczudze

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Kańczuga, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Kańczuga. Aktualnie Urząd Gminy Kańczuga działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Kańczudze. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Kańczuga jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Kańczuga

Adres: ul. M. Konopnickiej 2, 37 - 220 Kańczuga

Telefon: 16 642 31 42,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kańczuga:

  • poniedziałek 7:30-17:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-13:30

Kańczuga Urząd Gminy

Urząd Gminy Kańczudze to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Kańczuga odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Kańczuga jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Kańczugi podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Kańczuga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Kańczuga tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Kańczugi posiada indywidualne zadania.

Wydziały Urzędu Gminy Kańczugi

W Urzędzie Gminy Kańczugi istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Kańczugi znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Kańczugi ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Kańczuga.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kańczugi

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kańczugi to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kańczugi obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Kańczuga

Liczba wyświetleń: 368Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS