Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze – Gmina Karczmiska Pierwsze

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze – Gmina Karczmiska Pierwsze

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Karczmiska Pierwsze. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Karczmiskach Pierwszych przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Karczmiska Pierwsze wydziały, dowód osobisty.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Karczmisk Pierwszych?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Karczmiskach Pierwszych, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Karczmisk Pierwszych umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Karczmisk Pierwszych można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Karczmisk Pierwszych

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Karczmiskach Pierwszych, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Karczmisk Pierwszych obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze

Adres: Centralna 17, 24-310 Karczmiska Pierwsze

Telefon: 81 828 70 26, 81 828 70 40

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Karczmiska Pierwsze

Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Karczmiska Pierwsze. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Karczmiska Pierwsze obsługiwana przez Urząd Gminy Karczmisk Pierwszych zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Karczmisk Pierwszych. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Karczmiska Pierwsze powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Karczmisk Pierwszych, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Karczmiskach Pierwszych.

Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Karczmiska Pierwsze taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Karczmiska Pierwsze nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Karczmiska Pierwsze

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Karczmiskach Pierwszych odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Karczmiska Pierwsze wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach Pierwszych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Karczmiska Pierwsze. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Karczmiska Pierwsze

Liczba wyświetleń: 212Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS