Urząd Gminy Kazimierza Wielka – Gmina Kazimierza Wielka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Kazimierza Wielka – Gmina Kazimierza Wielka

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kazimierzy Wielkiej dostępne na stronie. Gmina Kazimierza Wielka dane kontaktowe, wydziały UG Kazimierza Wielka.

Urząd Gminy Kazimierza Wielka kontakt

Urząd Gminy Kazimierza Wielka kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Kazimierza Wielka poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Urząd Gminy Kazimierza Wielka kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Urząd Gminy Kazimierza Wielka jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Kazimierza Wielka możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Kazimierza Wielka godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Kazimierza Wielka

Adres: Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon: 41 352 19 37,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kazimierza Wielka:

  • poniedziałek 07:30–15:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek 07:30–15:30
  • piątek 07:30–15:30

Gmina Kazimierza Wielka

W placówce jaką jest Urząd Gminy Kazimierza Wielka można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Kazimierza Wielka, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Kazimierzy Wielkiej.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Kazimierza Wielka został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Kazimierzy Wielkiej zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Kazimierzy Wielkiej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Kazimierza Wielka angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Kazimierza Wielka Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Kazimierza Wielka, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Kazimierza Wielka Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Kazimierzy Wielkiej korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Kazimierza Wielka prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Kazimierza Wielka będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Kazimierzy Wielkiej. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Kazimierza Wielka do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Kazimierza Wielka

Liczba wyświetleń: 171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS