Urząd Gminy Kęty – Gmina Kęty

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Kęty – Gmina Kęty

Urząd Gminy w Kętach - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kętach dostępne na stronie. Gmina Kęty kontakt, telefon.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Kęt?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Kętach jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Kętach. Kontakt z Urzędem Gminy Kęty jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kęt

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Kętach, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Kęty to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Kętach, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Kęty

Adres: Rynek 7, 32-650 Kęty

Telefon: 33 844 76 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kęty:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:10
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Kęty

Urząd Gminy Kęty to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Kęty oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Kętach mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Kęty – Urząd Gminy Kęty – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Kęt podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Kęt, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Kęty mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Kęt telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Wydziały Urzędu Gminy Kęt

W Urzędzie Gminy Kęt istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Kęt znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Kęt ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Kęty.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kęt

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kęt to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kęt obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Kęty

Liczba wyświetleń: 284Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS