Urząd Gminy Kłodawa – Gmina Kłodawa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Kłodawa – Gmina Kłodawa

Urząd Gminy Kłodawa kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Kłodawa. Wydziały Urzędu Gminy Kłodawy.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Kłodawy?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Kłodawie jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Kłodawie. Kontakt z Urzędem Gminy Kłodawa jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kłodawy

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Kłodawie, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Kłodawa to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Kłodawie, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Kłodawa

Adres: Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

Telefon: 95 721 66 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kłodawa:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Kłodawa

W placówce jaką jest Urząd Gminy Kłodawa można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Kłodawa, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Kłodawy.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Kłodawa został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Kłodawy zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Kłodawy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Kłodawa angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Kłodawy

W Urzędzie Gminy Kłodawy istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Kłodawy znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Kłodawy ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Kłodawa.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kłodawy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kłodawy to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kłodawy obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Kłodawa

Liczba wyświetleń: 281Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS