Urząd Gminy Klucze – Gmina Klucze

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Klucze – Gmina Klucze

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Kluczach. Gmina Klucze kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Kluczach.

Urząd Gminy w Kluczach kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Klucze możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Klucze, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Klucze kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Klucze uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kluczach

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Klucze, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Klucze. Aktualnie Urząd Gminy Klucze działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Kluczach. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Klucze jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Klucze

Adres: Partyzantów 1, 32-310 Klucze

Telefon: 32 642 85 08,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Klucze:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Klucze

Urząd Gminy Klucze to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Klucze. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Klucze oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Klucze. Urząd Gminy w Kluczach pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Klucze jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Klucze powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kluczy. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Kluczach.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Klucze mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Klucze odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Kluczy

Urząd Gminy w Kluczach składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kluczy, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Klucze zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kluczy

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Kluczach. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Klucze

Liczba wyświetleń: 195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS