Urząd Gminy Kluczewsko – Gmina Kluczewsko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Kluczewsko – Gmina Kluczewsko

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Kluczewsko, telefon, numer. Urząd Gminy Kluczewsko godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Kluczewsko.

Urząd Gminy w Kluczewsko kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Kluczewsko korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Kluczewsko kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Kluczewsko. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Kluczewsko jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Kluczewsko kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Kluczewsko możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Kluczewsko godziny otwarcia

Urząd Gminy Kluczewsko jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Kluczewsko. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Kluczewsko. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Kluczewsko

Adres: ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

Telefon: (44) 781-42-46, (44) 781-42-44

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kluczewsko:

  • poniedziałek: 7:00-16:00
  • wtorek: 7:00-15:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-14:00
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Kluczewsko

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Kluczewsko jest Urząd Gminy Kluczewsko. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Kluczewsko podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Kluczewsko nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Kluczewsko można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Kluczewsko (UG Kluczewsko) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Kluczewsko podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Kluczewsko, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Kluczewsko Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Kluczewsko działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Kluczewsko. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Kluczewsko działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Kluczewsko dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Kluczewsko dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Kluczewsko może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kluczewsko wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Kluczewsko dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Kluczewsko

Liczba wyświetleń: 195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS