Urząd Gminy Kodrąb – Gmina Kodrąb

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Kodrąb – Gmina Kodrąb

Urząd Gminy Kodrąb dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Kodrąb telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Kodrąb adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Kodrąb?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Kodrąb, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Kodrąb, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Kodrąb.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kodrąb

Aby udać się do Urzędu Gminy Kodrąb, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Kodrąb mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kodrąb mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Kodrąb

Adres: ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb

Telefon: 44 681 93 17 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kodrąb:

  • poniedziałek: 7:30-15:30
  • wtorek: 7:30-16:00
  • środa: 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-15:30
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Kodrąb

Urząd Gminy Kodrąb to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Kodrąb. Urząd Gminy Kodrąb realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Kodrąb. Urząd Gminy Kodrąb pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Kodrąb odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Kodrąb jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Kodrąb, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Kodrąb. Urząd Gminy Kodrąb podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Kodrąb pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Wydziały Urzędu Gminy Kodrąb

W Urzędzie Gminy w Kodrąb istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Kodrąb zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Kodrąb ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kodrąb

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kodrąb to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Kodrąb

Liczba wyświetleń: 161Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS