Urząd Gminy Kościerzyna – Gmina Kościerzyna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Kościerzyna – Gmina Kościerzyna

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Kościerzyna dostępny na stronie internetowej. Gmina Kościerzyna Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Kontakt z Urzędem Gminy Kościerzyny

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Kościerzynie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Gminy Kościerzyny kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Zarówno telefon Urzędu Gminy Kościerzyny jak i skrzynka odbiorcza jest obsługiwana przez pracowników w godzinach otwarcia.

Urząd Gminy Kościerzyna godziny otwarcia

Przed wizytą w Urzędzie Gminy Kościerzyny warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji. Urząd Gminy Kościerzyny obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Kościerzyny jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Kościerzyna

Adres: Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Telefon: 58 686 59 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kościerzyna:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 7:30-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Kościerzyna Urząd Gminy

Urząd Gminy Kościerzynie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Kościerzyna odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Kościerzyna jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Kościerzyny podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Kościerzyna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Kościerzyna tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Kościerzyny posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Kościerzyna Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Kościerzynie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Kościerzyna. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Kościerzyna Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościerzyny należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Kościerzyna wywóz śmieci

Urząd Gminy Kościerzyna wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Kościerzynie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Kościerzyna

Liczba wyświetleń: 259Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS