Urząd Gminy Kozy – Gmina Kozy

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Kozy – Gmina Kozy

Urząd Gminy w Kozach - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kozach dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Kozy.

Urząd Gminy w Kozach kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Kozach należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Kozy kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Kóz, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Kozach, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Kozy.

Urząd Gminy Kozy godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Kozy są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Kozach nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kozy są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Kozy nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Kozy

Adres: Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon: 33 829 86 50 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kozy:

 • poniedziałek 7:30-15:30
 • wtorek 7:30-17:00
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Kozy

Urząd Gminy Kozy to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Kozy. Urząd Gminy Kozy realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Kozy. Urząd Gminy Kozy pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Kozy odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Kozy jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Kóz, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Kozach. Urząd Gminy Kozy podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Kozy pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Kozy Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Kozy Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Kozy. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Kozy prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Kozy można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Kozy wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Kozy

Liczba wyświetleń: 417Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS