Urząd Gminy Krasiczyn – Gmina Krasiczyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Krasiczyn – Gmina Krasiczyn

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Krasiczyn. Kontakt z Urzędem Gminy w Krasiczynie telefonicznie, mailowo. Gmina Krasiczyn godziny otwarcia.

Kontakt Krasiczyn Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Krasiczyn jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Krasiczynie. Urząd Gminy Krasiczyn kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Krasiczyn jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Krasiczyna rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Krasiczyn telefon

Urząd Gminy w Krasiczynie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Krasiczyn możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Krasiczynie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Krasiczyn telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Krasiczyn

Adres: Krasiczyn 177, 37-741 Krasiczyn

Telefon: 16 671 83 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krasiczyn:

 • Poniedziałek 7:00-15:00
 • Wtorek 8:00-16:00
 • Środa 7:00-15:00
 • Czwartek 7:00-15:00
 • Piątek 7:00-15:00

Gmina Krasiczyn

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Krasiczynie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Krasiczyn czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Krasiczyn jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Krasiczynie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Krasiczynie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Krasiczyn stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Krasiczyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Krasiczyn dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Krasiczyn dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Krasiczynie istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Krasiczynie dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Krasiczyn prawo jazdy

Urząd Gminy Krasiczyn pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Krasiczyn prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Krasiczyna przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Krasiczyn

Liczba wyświetleń: 356Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS