Urząd Gminy Krokowa – Gmina Krokowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Krokowa – Gmina Krokowa

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Krokowej. Gmina Krokowa kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Krokowej.

Urząd Gminy Krokowa kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Krokowej możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Krokowa kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Krokowej należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Krokowej, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Krokowej. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Krokowej jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Krokowa. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Krokowej możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Krokowa godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Krokowej są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Krokowej. Instytucja Urzędu Gminy Krokowa jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Krokowa jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Krokowa

Adres: Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Telefon: 58 675 41 00 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krokowa:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-17:00
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Krokowa

W Urzędzie Gminy Krokowa można załatwić wiele kwestii administracyjnych związanych z gminą Krokowa, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia i sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. Urząd Gminy Krokowa to ważny punkt dla mieszkańców gminy Krokowa, którzy potrzebują pomocy i informacji w różnych sprawach związanych z administracją lokalną.

Urząd Gminy Krokowa odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Krokowa, poprawa transportu publicznego. Ponadto, Urząd Gminy Krokowa angażuje się w budowę i utrzymanie ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy domu kultury. Aby lepiej zorganizować pracę, Urząd Gminy Krokowa został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, odwiedzający mogą być pewni, że ich sprawy zostaną przekazane do odpowiedniego wydziału. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Krokowa zajmuje się kwestiami związanymi z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, podczas gdy wydział spraw obywatelskich obsługuje sprawy dotyczące między innymi dowodu osobistego.

Urząd Gminy Krokowa Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Krokowej zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Krokowa. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Krokowa Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krokowej należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Krokowa wywóz śmieci

Urząd Gminy Krokowa wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Krokowej musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Krokowa

Liczba wyświetleń: 407Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS