Urząd Gminy Krupski Młyn – Gmina Krupski Młyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Krupski Młyn – Gmina Krupski Młyn

Urząd Gminy Krupski Młyn kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Krupskim Młynie. Gmina Krupski Młyn informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie.

Urząd Gminy Krupski Młyn kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Krupskim Młynie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Krupski Młyn kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Krupski Młyn godziny otwarcia

Urząd Gminy Krupski Młyn jest instytucją kluczową dla mieszkańców Krupskiego Młyna oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Krupski Młyn, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Krupskiego Młyna dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Krupski Młyn

Adres: Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

Telefon: 32 285 70 77,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krupski Młyn:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-16:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-14:00

Gmina Krupski Młyn – Urząd Gminy w Krupskim Młynie

Urząd Gminy w Krupskim Młynie jest instytucją publiczną, która ma za zadanie zarządzać i dbać o swoją gminę i mieszkańców Krupskiego Młyna. W tym celu zajmuje się wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymywaniem porządku i czystości, inwestycjami i rozwojem infrastruktury. Pracownicy UG Krupski Młyn utrzymują stały kontakt z mieszkańcami Krupskiego Młyna oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Krupskiego Młyna (UG) umożliwia wójtowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację określonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Krupskiego Młyna, regulamin ustalony przez organ wykonawczy precyzuje strukturę i funkcjonowanie Urzędu Gminy Krupskiego Młyna, gdzie petenci mają możliwość skierowania się do odpowiedniego wydziału w zależności od swojej konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Krupski Młyn podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Krupski Młyn podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Krupski Młyn taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Krupski Młyn nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Krupski Młyn

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Krupski Młyn wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Krupski Młyn obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Krupski Młyn

Liczba wyświetleń: 245Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS