Urząd Gminy Krzeszyce – Gmina Krzeszyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Krzeszyce – Gmina Krzeszyce

Kontakt z Urzędem Gminy w Krzeszycach dla mieszkańców gminy Krzeszyce. Kontakt Urząd Gminy Krzeszyce – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Krzeszycach.

Kontakt Krzeszyce Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Krzeszyce jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Krzeszycach? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyc. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Krzeszyce godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Krzeszyce kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Krzeszyce telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Krzeszyce jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Krzeszycach jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Krzeszyce telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Krzeszyc, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Krzeszyce

Adres: ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Telefon: 95 757 31 61,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krzeszyce:

 • poniedziałek 7:30-16:30
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:30

Gmina Krzeszyce

Urząd Gminy Krzeszyce to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Krzeszyce. Urząd Gminy Krzeszyce realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Krzeszyce. Urząd Gminy Krzeszyce pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Krzeszyce odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Krzeszyce jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Krzeszyc, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Krzeszycach. Urząd Gminy Krzeszyce podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Krzeszyce pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Krzeszyce dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Krzeszyce dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Krzeszycach istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Krzeszycach dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Krzeszyce prawo jazdy

Urząd Gminy Krzeszyce pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Krzeszyce prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Krzeszyc przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Krzeszyce

Liczba wyświetleń: 371Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS