Urząd Gminy Książ Wielki – Gmina Książ Wielki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Książ Wielki – Gmina Książ Wielki

Wydziały w Urzędzie Gminy Książa Wielkiego. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Książ Wielki. Gmina Książ Wielki godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy Książ Wielki kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Książ Wielki, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Książ Wielki kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Książ Wielki. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Książ Wielki jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Książ Wielki.

Urząd Gminy Książ Wielki godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Książ Wielki są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Książ Wielki godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Książ Wielki jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Książ Wielki godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Książ Wielki

Adres: Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki

Telefon: 41 383 80 02 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Książ Wielki:

  • poniedziałek 07:00-15:00
  • wtorek 07:00-15:00
  • środa 07:00-15:00
  • czwartek 07:00-15:00
  • piątek 07:00-15:00

Gmina Książ Wielki

Urząd Gminy Książu Wielkim to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Książ Wielki jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Książ Wielki, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Książa Wielkiego została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Książa Wielkiego wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Książ Wielki czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Książ Wielki podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Książ Wielki podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Książ Wielki taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Książ Wielki nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Książ Wielki

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Książ Wielki wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Książ Wielki. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Książ Wielki obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Książ Wielki

Liczba wyświetleń: 245Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS