Urząd Gminy Księżpol – Gmina Księżpol

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Księżpol – Gmina Księżpol

Informacje o wydziałach oraz godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Księżpol. Kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z Urzędem Gminy Księżpol.

Urząd Gminy Księżpol kontakt

Urząd Gminy Księżpol kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Księżpol poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Księżpol. Urząd Gminy Księżpol kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Księżpol

Urząd Gminy Księżpol jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Księżpol możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Księżpol godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Księżpol

Adres: ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

Telefon: 84 687 74 19, 84 687 74 20

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Księżpol:

  • poniedziałek: 7:30-15:30
  • wtorek: 9:00-17:00
  • środa: 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-15:30
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Księżpol

Urząd Gminy Księżpol to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Księżpol jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Księżpol, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Księżpol została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Księżpol wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Księżpol czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydziały Urzędu Gminy Księżpol

W Urzędzie Gminy Księżpol istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Księżpol znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Księżpol ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Księżpol.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Księżpol

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Księżpol to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Księżpol obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Księżpol

Liczba wyświetleń: 210Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS