Urząd Gminy Łabunie – Gmina Łabunie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Łabunie – Gmina Łabunie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Łabunie dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Łabuniach. Pomoc od Urzędu Gminy w Łabuniach.

Urząd Gminy Łabunie kontakt

Urząd Gminy Łabunie na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Łabuniach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Łabunie kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Łabunie godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Łabuniach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Łabunie jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Łabuń jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Łabuń są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Łabunie.

Kontakt Urząd Gminy Łabunie

Adres: ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie

Telefon: (84) 611 30 19, (84) 611 60 11

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Łabunie:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Łabunie

W Urzędzie Gminy Łabunie można załatwić wiele kwestii administracyjnych związanych z gminą Łabunie, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia i sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. Urząd Gminy Łabunie to ważny punkt dla mieszkańców gminy Łabunie, którzy potrzebują pomocy i informacji w różnych sprawach związanych z administracją lokalną.

Urząd Gminy Łabunie odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Łabunie, poprawa transportu publicznego. Ponadto, Urząd Gminy Łabunie angażuje się w budowę i utrzymanie ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy domu kultury. Aby lepiej zorganizować pracę, Urząd Gminy Łabunie został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, odwiedzający mogą być pewni, że ich sprawy zostaną przekazane do odpowiedniego wydziału. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Łabunie zajmuje się kwestiami związanymi z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, podczas gdy wydział spraw obywatelskich obsługuje sprawy dotyczące między innymi dowodu osobistego.

Urząd Gminy Łabunie Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Łabuniach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Łabunie. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Łabunie Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łabuń należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Łabunie wywóz śmieci

Urząd Gminy Łabunie wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Łabuniach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Łabunie

Liczba wyświetleń: 304Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS