Urząd Gminy Łapanów – Gmina Łapanów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Łapanów – Gmina Łapanów

Urząd Gminy Łapanów kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Łapanów. Wydziały Urzędu Gminy Łapanowa.

Urząd Gminy Łapanów kontakt

Urząd Gminy Łapanów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Łapanów jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Łapanów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Łapanów można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Łapanów, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Łapanowie można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Łapanowie

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Łapanowie, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Łapanowie jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Łapanów godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Łapanów w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Łapanów

Adres: Łapanów 34, 32-740 Łapanów

Telefon: 14 613 40 57,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Łapanów:

  • poniedziałek 07:30–15:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–16:00
  • czwartek 07:30–15:30
  • piątek 07:30–15:30

Gmina Łapanów

Na stronie interesanci mogą znaleźć przydatne informacje na temat godzin otwarcia, kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Gminy Łapanów. Instytucja pełni ważną rolę w życiu gminy Łapanów i jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc oraz załatwić wiele kwestii administracyjnych.

W ramach swoich kompetencji Urząd Gminy Łapanów składa się z różnych wydziałów, z których każdy odpowiada za określone dziedziny. Na przykład, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadzoruje procesy urbanistyczne, planowanie przestrzenne oraz kontrolę budowlaną na terenie gminy Łapanów. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska, prowadzeniem działań związanych z ochroną przyrody oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, Urząd Gminy Łapanów pełni funkcję organizacyjną w zakresie obsługi spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń i dokumentów, jak również udzielaniem informacji o bieżących sprawach administracyjnych. Dzięki temu, mieszkańcy gminy Łapanów mają możliwość skorzystania z różnorodnych usług w jednym miejscu, co przyczynia się do wygody i efektywności w załatwianiu swoich spraw.

Warto podkreślić, że UG Łapanów pełni funkcję publiczną, działającą na rzecz dobra społeczności lokalnej. Poprzez skoordynowanie działań i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Łapanów wspiera rozwój gminy, tworzy lepsze warunki życia dla mieszkańców oraz zapewnia skuteczne zarządzanie administracyjne.

Urząd Gminy Łapanów wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Łapanowa wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Łapanów wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Łapanów odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Łapanów odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Łapanów. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Łapanów przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Łapanów

Liczba wyświetleń: 303Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS