Urząd Gminy Laskowa – Gmina Laskowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Laskowa – Gmina Laskowa

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Laskowej. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Laskowa, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Laskowa kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Laskowa kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Laskowa, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Laskowa kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Laskowa. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Laskowa jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Laskowa.

Urząd Gminy Laskowa godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Laskowa są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Laskowa godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Laskowa jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Laskowa godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Laskowa

Adres: Laskowa 643, 34-602 Laskowa

Telefon: 18 330 02 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Laskowa:

 • Poniedziałek 7:30-15:30
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-15:30

Gmina Laskowa

Urząd Gminy w Laskowej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Laskowej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Laskowa mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Laskowa ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Laskowa (UG Laskowa). W przypadku Laskowej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Laskowej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Laskowa została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Laskowej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Laskowa wydziały

Urząd Gminy Laskowa jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Laskowa wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Laskowej pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Laskowej, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Laskowa Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Laskowa, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Laskowa,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Laskowa.

Urząd Gminy Laskowa prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Laskowa, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Laskowa trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Laskowa

Liczba wyświetleń: 260Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS