Urząd Gminy Legnickie Pole – Gmina Legnickie Pole

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Legnickie Pole – Gmina Legnickie Pole

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Legnickie Pole dostępny na stronie internetowej. Gmina Legnickie Pole Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Legnickiego Pola?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Legnickim Polu, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Legnickie Pole, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Legnickie Pole.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Legnickiego Pola

Aby udać się do Urzędu Gminy Legnickie Pole, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Legnickie Pole mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Legnickim Polu mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Legnickie Pole

Adres: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

Telefon: 76 85 82 810,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Legnickie Pole:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-16:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Legnickie Pole

W placówce jaką jest Urząd Gminy Legnickie Pole można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Legnickie Pole, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Legnickiego Pola.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Legnickie Pole został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Legnickiego Pola zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Legnickiego Pola jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Legnickie Pole angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Legnickie Pole wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Legnickiego Pola wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Legnickie Pole wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Legnickie Pole odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Legnickie Pole odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Legnickie Pole. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Legnickie Pole przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Legnickie Pole

Liczba wyświetleń: 276Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS