Urząd Gminy Leoncin – Gmina Leoncin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Leoncin – Gmina Leoncin

Urząd Gminy Leoncin dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Leoncin telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Leoncin adres.

Urząd Gminy Leoncin kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Leoncinie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Leoncin kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Leoncin godziny otwarcia

Urząd Gminy Leoncin jest instytucją kluczową dla mieszkańców Leoncina oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Leoncin, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Leoncin jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Leoncina dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Leoncin

Adres: Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

Telefon: 29 746 90 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Leoncin:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Leoncin

Urząd Gminy Leoncin jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Leoncinie. Urząd Gminy Leoncin jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Leoncina znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Leoncin, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Leoncinie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Leoncin jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Leoncin powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Leoncina natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Leoncinie.

Wydziały Urzędu Gminy Leoncina

W Urzędzie Gminy w Leoncinie istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Leoncinie zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Leoncin ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Leoncina

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Leoncina to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Leoncin

Liczba wyświetleń: 281Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS