Urząd Gminy Leszno – Gmina Leszno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Leszno – Gmina Leszno

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Leszno. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Lesznie przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Leszno wydziały, dowód osobisty.

Kontakt z Urzędem Gminy Leszna

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Lesznie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Leszna kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Leszna jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Urząd Gminy Leszno godziny otwarcia

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Leszna są dostępne dla osób zainteresowanych także w placówce. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji, ponieważ czasami mogą ulec zmianie. Urząd Gminy Leszna obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy urząd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Leszno

Adres: aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Telefon: 22 725 80 05,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Leszno:

  • poniedziałek 09:00-18:00
  • wtorek 08:00-16:00
  • środa 08:00-16:00
  • czwartek 08:00-16:00
  • piątek 08:00-15:00

Gmina Leszno

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Leszna jest Urząd Gminy Leszno. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Leszna podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Lesznie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Leszno można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Leszno (UG Leszno) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Leszna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Leszno, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Leszno Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Lesznie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Leszno. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Leszno Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Leszna należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Leszno wywóz śmieci

Urząd Gminy Leszno wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Lesznie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Leszno

Liczba wyświetleń: 133Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS