Urząd Gminy Lgota Wielka – Gmina Lgota Wielka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Lgota Wielka – Gmina Lgota Wielka

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Lgota Wielka dostępny na stronie internetowej. Gmina Lgota Wielka Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Lgota Wielka kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Lgota Wielka można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Lgoty Wielkiej. Telefoniczny kontakt z Gminą Lgota Wielka pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Lgota Wielka kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Lgota Wielka są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Lgota Wielka godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Lgoty Wielkiej.

Kontakt Urząd Gminy Lgota Wielka

Adres: Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka

Telefon: 44 680 13 81,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lgota Wielka:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Lgota Wielka

Urząd Gminy Lgota Wielka to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Lgota Wielka oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Lgota Wielka – Urząd Gminy Lgota Wielka – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Lgoty Wielkiej podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Lgoty Wielkiej, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Lgota Wielka mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Lgoty Wielkiej telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Lgota Wielka Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich to jedna z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej. W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy gminy Lgota Wielka mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Urząd Gminy Lgota Wielka dowody osobiste

W Urzędzie Gminy Lgota Wielka można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminy Lgota Wielka, nie ma możliwości przesłania prośby poprzez ePUAP. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zdjęcie, które będzie umieszczone na dowodzie osobistym. Po dokonaniu wszystkich formalności poprawnie Urząd Gminy Lgota Wielka wyda w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Lgota Wielka

Liczba wyświetleń: 174Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS