Urząd Gminy Linia – Gmina Linia

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Linia – Gmina Linia

Urząd Gminy Linia kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Lini. Gmina Linia informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Lini.

Kontakt Linia Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Lini poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Linia kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Lini dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Linia telefon

Sam Urząd Gminy Linia, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Linia telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Linia telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Linia

Adres: Turystyczna 15, 84-223 Linia

Telefon: 58 676 85 82,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Linia:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Linia

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Lini, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Linia czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Linia jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Lini wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Lini można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Linia stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Linia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Lini

W Urzędzie Gminy w Lini istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Lini na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lini

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lini to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Linia

Liczba wyświetleń: 597Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS