Urząd Gminy Liniewo – Gmina Liniewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Liniewo – Gmina Liniewo

Urząd Gminy Liniewo dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Liniewo telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Liniewo adres.

Urząd Gminy Liniewo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Liniewie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Liniewo kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Liniewo godziny otwarcia

Urząd Gminy Liniewo jest instytucją kluczową dla mieszkańców Liniewa oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Liniewo, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Liniewo jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Liniewa dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Liniewo

Adres: u. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Telefon: 058 687 85 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Liniewo:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-16:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Liniewo

Urząd Gminy Liniewo jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Liniewie. Urząd Gminy Liniewo jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Liniewa znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Liniewo, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Liniewie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Liniewo jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Liniewo powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Liniewa natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Liniewie.

Wydziały Urzędu Gminy Liniewa

W Urzędzie Gminy w Liniewie istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Liniewie zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Liniewo ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Liniewa

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Liniewa to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Liniewo

Liczba wyświetleń: 129Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS