Urząd Gminy Lipowa – Gmina Lipowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Lipowa – Gmina Lipowa

Urząd Gminy Lipowa – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Lipowa. Kontakt z UG w Lipowej przez telefon i online. Gmina Lipowa godziny otwarcia.

Kontakt Lipowa Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Lipowej poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Lipowa kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Lipowej dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Lipowa telefon

Sam Urząd Gminy Lipowa, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Lipowa telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Lipowa telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Lipowa

Adres: Wiejska 44, 34-324 Lipowa

Telefon: 33 867 06 22,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lipowa:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Lipowa

Urząd Gminy Lipowej to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Lipowa jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Lipowa, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Lipowej została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Lipowej wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Lipowa czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydziały Urzędu Gminy Lipowej

W Urzędzie Gminy Lipowej istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Lipowej znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Lipowej ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Lipowa.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lipowej

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lipowej to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lipowej obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Lipowa

Liczba wyświetleń: 314Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS