Urząd Gminy Lisewo – Gmina Lisewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Lisewo – Gmina Lisewo

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Lisewo. Kontakt z Urzędem Gminy w Lisewie telefonicznie, mailowo. Gmina Lisewo godziny otwarcia.

Urząd Gminy Lisewo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Lisewie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Lisewo kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Lisewo godziny otwarcia

Urząd Gminy Lisewo jest instytucją kluczową dla mieszkańców Lisewa oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Lisewo, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Lisewo jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Lisewa dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Lisewo

Adres: Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

Telefon: 56 676 86 14,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lisewo:

  • Poniedziałek 7:30-15:15
  • Wtorek 7:30-16:30
  • Środa 7:30-15:15
  • Czwartek 7:30-15:15
  • Piątek 7:30-15:15

Gmina Lisewo

Pracownicy Urzędu Gminy Lisewo służą pomocą mieszkańcom Lisewa w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach pracy oraz sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. W Urzędzie Gminy Lisewo można załatwić wiele spraw, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Lisewo jest ważnym punktem dla mieszkańców gminy Lisewo. UG Lisewo to istotne centrum dla lokalnych mieszkańców gminy Lisewo, gdzie można uzyskać potrzebne wsparcie w procesach administracyjnych.

Urząd Gminy Lisewo został zorganizowany wewnętrznie na wydziały, z których każdy pełni określone funkcje. Dzięki temu podziałowi, zadania administracyjne są skutecznie i efektywnie realizowane. Wśród istniejących wydziałów można wyróżnić Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdów i innymi kwestiami dot. transportu. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lisewie odpowiada za sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją zamieszkania i innymi aspektami związanymi z obywatelstwem.

Urząd Gminy Lisewo Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Lisewo działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Lisewo. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lisewie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Lisewo dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Lisewo dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Lisewo może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lisewo wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Lisewo dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Lisewo

Liczba wyświetleń: 217Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS