Urząd Gminy Łopuszno – Gmina Łopuszno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Łopuszno – Gmina Łopuszno

Kontakt Urząd Gminy Łopuszno - zobacz, jak skontaktować się z Gminą Łopuszno. Telefony Urzędu Gminy w Łopusznie, numery kontaktowe. Urząd Gminy Łopuszno kontakt.

Kontakt Łopuszno Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Łopuszno jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Łopusznie. Urząd Gminy Łopuszno kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Łopuszno jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Łopusznie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Łopuszna rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Łopuszno telefon

Urząd Gminy w Łopusznie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Łopuszno możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Łopusznie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Łopuszno telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Łopuszno

Adres: ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno

Telefon: 41 3914001,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Łopuszno:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Łopuszno

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Łopuszno należy do zadań Urzędu Gminy Łopuszna. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Łopuszno jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Łopuszno powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Łopuszno, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Łopuszno jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Łopuszno został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Łopuszna jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Łopuszno mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Łopuszno odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Łopuszno Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Łopuszno. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Łopuszno. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Łopuszno jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Łopuszno.

Mapa Urząd Gminy Łopuszno

Liczba wyświetleń: 290Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS