Urząd Gminy Lubichowo – Gmina Lubichowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Lubichowo – Gmina Lubichowo

Urząd Gminy Lubichowo kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Lubichowie. Gmina Lubichowo informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Lubichowie.

Urząd Gminy Lubichowo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Lubichowie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Lubichowo kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Lubichowo godziny otwarcia

Urząd Gminy Lubichowo jest instytucją kluczową dla mieszkańców Lubichowa oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Lubichowo, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Lubichowo jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Lubichowa dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Lubichowo

Adres: Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Telefon: 58 588 52 26,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lubichowo:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Lubichowo Urząd Gminy

Urząd Gminy Lubichowie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Lubichowo odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Lubichowo jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Lubichowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Lubichowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Lubichowo tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Lubichowa posiada indywidualne zadania.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Lubichowa

Urząd Gminy w Lubichowie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Lubichowie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Lubichowo czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lubichowa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lubichowa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lubichowa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Lubichowo

Liczba wyświetleń: 354Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS