Urząd Gminy Lubrza – Gmina Lubrza

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Lubrza – Gmina Lubrza

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Lubrza dla mieszkańców Gminy Lubrza. Wydziały Urzędu Gminy Lubrzy – dowód osobisty, prawo jazdy.

Kontakt Lubrza Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Lubrzy poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Lubrza kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Lubrzy dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Lubrza telefon

Sam Urząd Gminy Lubrza, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Lubrza telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Lubrza telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Lubrza

Adres: Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

Telefon: 512 004 128, 512 004 793

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lubrza:

  • poniedziałek 7:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Lubrza

Urząd Gminy Lubrza to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Lubrza. W Urzędzie Gminy Lubrza mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Lubrza.

Urząd Gminy Lubrza pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Lubrzy, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Lubrza odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Lubrza został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Lubrza powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lubrzy, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Lubrzy. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Lubrza mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Lubrza odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Lubrza wydziały

Urząd Gminy w Lubrzy posiada kilka wydziałów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny obszar administracyjny. W składzie urzędu znajdują się wydziały takie jak: Wydział Edukacji, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lubrzy czy Wydział Spraw Obywatelskich Lubrza. Każdy z tych wydziałów zajmuję się odrębnymi sprawami poprzez wyspecjalizowanych urzędników. Nie brak opinii, że występujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Lubrza wydziały znacznie przyśpieszają realizację formlaności.

Mapa Urząd Gminy Lubrza

Liczba wyświetleń: 311Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS