Urząd Gminy Lubsza – Gmina Lubsza

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Lubsza – Gmina Lubsza

Urząd Gminy w Lubszy - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lubszy dostępne na stronie. Gmina Lubsza kontakt, telefon.

Urząd Gminy w Lubszy kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Lubszy korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Lubsza kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Lubszy. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Lubsza jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Lubsza kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Lubsza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Lubsza godziny otwarcia

Urząd Gminy Lubsza jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Lubszy. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Lubszy. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Lubsza

Adres: ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

Telefon: +48774118630,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lubsza:

  • poniedziałek 7:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Lubsza

Urząd Gminy Lubsza to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Lubsza. Urząd Gminy Lubsza realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Lubsza. Urząd Gminy Lubsza pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Lubsza odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Lubsza jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lubszy, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Lubszy. Urząd Gminy Lubsza podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Lubsza pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy w Lubszy wydziały

Urzędem Gminy Lubszy zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Lubszy zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lubszy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lubszy jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubszy, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lubszy to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lubszy jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Lubsza

Liczba wyświetleń: 396Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS