Urząd Gminy Łukta – Gmina Łukta

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Łukta – Gmina Łukta

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Łukcie dostępne na stronie. Gmina Łukta dane kontaktowe, wydziały UG Łukta.

Urząd Gminy Łukta kontakt

Urząd Gminy Łukta kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Łukta poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Łukcie. Urząd Gminy Łukta kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Łukcie

Urząd Gminy Łukta jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Łukta możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Łukta godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Łukta

Adres: Mazurska 2, 14-105 Łukta

Telefon: 89 647 50 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Łukta:

  • poniedziałek 07:30–15:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek 07:30–15:30
  • piątek 07:30–15:30

Gmina Łukta

W placówce jaką jest Urząd Gminy Łukta można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Łukta, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Łukty.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Łukta został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Łukty zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Łukty jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Łukta angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Łukta Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Łukta, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Łukta Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Łukty korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Łukta prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Łukta będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Łukty. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Łukta do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Łukta

Liczba wyświetleń: 285Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS