Urząd Gminy Lutomiersk – Gmina Lutomiersk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Lutomiersk – Gmina Lutomiersk

Urząd Gminy Lutomiersk kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Lutomiersk. Wydziały Urzędu Gminy Lutomierska.

Urząd Gminy w Lutomiersku kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Lutomiersku korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Lutomiersk kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Lutomiersku. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Lutomiersk jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Lutomiersk kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Lutomiersk możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Lutomiersk godziny otwarcia

Urząd Gminy Lutomiersk jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Lutomiersku. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Lutomiersku. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Lutomiersk

Adres: pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk

Telefon: 43 677 50 11 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lutomiersk:

  • poniedziałek 7:30-16:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Lutomiersk

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Lutomiersk należy do zadań Urzędu Gminy Lutomierska. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Lutomiersk jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Lutomiersk powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Lutomiersk, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Lutomiersk jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Lutomiersk został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Lutomierska jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Lutomiersk mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Lutomiersk odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Lutomiersk Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Lutomiersku należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Lutomiersku jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Lutomiersk prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Lutomiersku można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Lutomiersku oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Lutomiersk udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Lutomiersku odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Lutomiersk

Liczba wyświetleń: 389Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS