Urząd Gminy Magnuszew – Gmina Magnuszew

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Magnuszew – Gmina Magnuszew

Urząd Gminy Magnuszew sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Magnuszewie – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Magnuszew wydziały.

Urząd Gminy w Magnuszewie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Magnuszew możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Magnuszew, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Magnuszew kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Magnuszew uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Magnuszewie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Magnuszew, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Magnuszew. Aktualnie Urząd Gminy Magnuszew działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Magnuszewie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Magnuszew jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Magnuszew

Adres: Saperów 24, 26-910 Magnuszew

Telefon: 48 621 70 25,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Magnuszew:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Magnuszew

Urząd Gminy w Magnuszewie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Magnuszewa i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Magnuszew mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Magnuszew ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Magnuszew (UG Magnuszew). W przypadku Magnuszewa, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Magnuszewie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Magnuszew została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Magnuszewa powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Magnuszewa

W Urzędzie Gminy w Magnuszewie istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Magnuszewa na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Magnuszewa

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Magnuszewa to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Magnuszew

Liczba wyświetleń: 334Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS