Urząd Gminy Malechowo – Gmina Malechowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Malechowo – Gmina Malechowo

Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Malechowie – telefon, kontakt. Aktualne godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Malechowo. Co można załatwić w Urzędzie Gminy Malechowo?

Urząd Gminy Malechowo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Malechowie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Malechowo kontakt prowadzi przez:

 • telefon
 • pocztę elektroniczną
 • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Malechowo godziny otwarcia

Urząd Gminy Malechowo jest instytucją kluczową dla mieszkańców Malechowa oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Malechowo, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Malechowo jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Malechowa dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Malechowo

Adres: 22A, 76-142 Malechowo

Telefon: 94 318 42 13,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Malechowo:

 • Poniedziałek 7:15-15:15
 • Wtorek 7:15-15:15
 • Środa 7:15-15:15
 • Czwartek 7:00-16:00
 • Piątek 7:00-14:00

Gmina Malechowo

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Malechowo należy do zadań Urzędu Gminy Malechowa. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Malechowo jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Malechowo powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Malechowo, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Malechowo jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Malechowo został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Malechowa jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Malechowo mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Malechowo odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Malechowo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Malechowa mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Malechowo podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Malechowie.

Urząd Gminy Malechowo dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Malechowo, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Malechowa dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Malechowo

Liczba wyświetleń: 236Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS