Urząd Gminy Marcinowice – Gmina Marcinowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Marcinowice – Gmina Marcinowice

Kontakt z Urzędem Gminy w Marcinowicach dla mieszkańców gminy Marcinowice. Kontakt Urząd Gminy Marcinowice – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Marcinowicach.

Kontakt Marcinowice Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Marcinowicach poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Marcinowice kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Marcinowicach dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Marcinowice telefon

Sam Urząd Gminy Marcinowice, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Marcinowice telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Marcinowice telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Marcinowice

Adres: ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

Telefon: 74 85 85 226, 74 85 85 227

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Marcinowice:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 7:00-17:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-15:00
 • piątek 7:00-13:00

Gmina Marcinowice

Urząd Gminy Marcinowice to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Marcinowice. W Urzędzie Gminy Marcinowice mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Marcinowice.

Urząd Gminy Marcinowice pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Marcinowicach, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Marcinowice odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Marcinowice został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Marcinowice powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Marcinowic, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Marcinowic. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Marcinowice mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Marcinowice odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Marcinowice wydziały

Urząd Gminy Marcinowice pełni ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. Jednym ze strategicznych elementów, są jego wydziały, których zadaniem jest obsługiwanie różnego typu działów administracji. Dostępne w placówce jaką jest Urząd Gminy Marcinowice wydziały zostały utworzone aby uprościć realizację formalności w instytucji. Osoby odwiedzające Urząd Gminy w Marcinowicach mogą liczyć na pomoc i wsparcie z wydziałów takich jak:

 • Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Marcinowic
 • Wydział Gospodarki Komunalnej UG w Marcinowicach
 • Wydział Edukacji Gminy Marcinowice
 • Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Marcinowicach

Każdy z wyżej wymienionych wydziałów w Urzędzie Gminy Marcinowice ma zapewnić mieszkańcom pomoc z danego obszaru i zapewnić obsługę na najwyższym standardzie administracyjnym.

Mapa Urząd Gminy Marcinowice

Liczba wyświetleń: 325Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS