Urząd Gminy Marklowice – Gmina Marklowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Marklowice – Gmina Marklowice

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Marklowicach, telefon, numer. Urząd Gminy Marklowice godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Marklowicach.

Urząd Gminy Marklowice kontakt

Urząd Gminy Marklowice na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Marklowicach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Marklowice kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Marklowice godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Marklowicach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Marklowice jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Marklowic jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Marklowic są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Marklowice.

Kontakt Urząd Gminy Marklowice

Adres: ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

Telefon: +48 32 45 92 800,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Marklowice:

 • poniedziałek 7:30-15:30
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-17:00
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Marklowice

Urząd Gminy Marklowice to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Marklowice. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Marklowice oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Marklowice. Urząd Gminy w Marklowicach pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Marklowice jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Marklowice powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Marklowic. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Marklowicach.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Marklowice mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Marklowice odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Marklowice podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Marklowic mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Marklowice podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Marklowicach.

Urząd Gminy Marklowice dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Marklowice, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Marklowic dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Marklowice

Liczba wyświetleń: 247Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS