Urząd Gminy Masłowice – Gmina Masłowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Masłowice – Gmina Masłowice

Gmina Masłowice kontakt dla mieszkańców Masłowic – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Masłowicach.

Urząd Gminy Masłowice kontakt

Urząd Gminy Masłowice na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Masłowicach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Masłowice kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Masłowice godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Masłowicach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Masłowice jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Masłowic jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Masłowic są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Masłowice.

Kontakt Urząd Gminy Masłowice

Adres: Masłowice 4, 97-515 Masłowice

Telefon: 44 787 46 16,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Masłowice:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 16:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 14:30

Gmina Masłowice

W Urzędzie Gminy Masłowice można załatwić wiele kwestii administracyjnych związanych z gminą Masłowice, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia i sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. Urząd Gminy Masłowice to ważny punkt dla mieszkańców gminy Masłowice, którzy potrzebują pomocy i informacji w różnych sprawach związanych z administracją lokalną.

Urząd Gminy Masłowice odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Masłowice, poprawa transportu publicznego. Ponadto, Urząd Gminy Masłowice angażuje się w budowę i utrzymanie ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy domu kultury. Aby lepiej zorganizować pracę, Urząd Gminy Masłowice został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, odwiedzający mogą być pewni, że ich sprawy zostaną przekazane do odpowiedniego wydziału. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Masłowice zajmuje się kwestiami związanymi z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, podczas gdy wydział spraw obywatelskich obsługuje sprawy dotyczące między innymi dowodu osobistego.

Urząd Gminy Masłowice Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Masłowicach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Masłowice. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Masłowice Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Masłowic należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Masłowice wywóz śmieci

Urząd Gminy Masłowice wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Masłowicach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Masłowice

Liczba wyświetleń: 247Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS