Urząd Gminy Medyka – Gmina Medyka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Medyka – Gmina Medyka

Gmina Medyka kontakt dla mieszkańców Medyki – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Medyce.

Urząd Gminy Medyka kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Medyka można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Medyki. Telefoniczny kontakt z Gminą Medyka pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Medyka kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Medyce

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Medyka są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Medyka godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Medyki.

Kontakt Urząd Gminy Medyka

Adres: Medyka 287B, 37-732 Medyka

Telefon: 16 671 53 91,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Medyka:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Medyka

Urząd Gminy w Medyce to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Medyki i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Medyka mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Medyka ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Medyka (UG Medyka). W przypadku Medyki, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Medyce precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Medyka została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Medyki powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Medyki

Urząd Gminy w Medyce składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Medyki, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Medyka zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Medyki

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Medyce. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Medyka

Liczba wyświetleń: 381Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS