Urząd Gminy Michów – Gmina Michów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Michów – Gmina Michów

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Michów. Kontakt z Urzędem Gminy w Michowie telefonicznie, mailowo. Gmina Michów godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Michowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Michowie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Michów kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Michowa, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Michowie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Michów.

Urząd Gminy Michów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Michów są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Michowie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Michów są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Michów nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Michów

Adres: Rynek I 16, 21-140 Michów

Telefon: 81 856 60 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Michów:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Michów. W Urzędzie Gminy Michów mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Michów.

Urząd Gminy Michów pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Michowie, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Michów odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Michów został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Michów powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Michowa, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Michowa. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Michów mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Michów odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Michów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Michów działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Michów. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Michowie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Michów dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Michów dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Michów może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Michów wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Michów dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Michów

Liczba wyświetleń: 375Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS