Urząd Gminy Miedźno – Gmina Miedźno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Miedźno – Gmina Miedźno

Kontakt z Urzędem Gminy w Miedźnie dla mieszkańców gminy Miedźno. Kontakt Urząd Gminy Miedźno – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Miedźnie.

Kontakt z Urzędem Gminy Miedźna

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Miedźnie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Gminy Miedźna kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Zarówno telefon Urzędu Gminy Miedźna jak i skrzynka odbiorcza jest obsługiwana przez pracowników w godzinach otwarcia.

Urząd Gminy Miedźno godziny otwarcia

Przed wizytą w Urzędzie Gminy Miedźna warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji. Urząd Gminy Miedźna obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Miedźna jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Miedźno

Adres: ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Telefon: 34 3178100, 34 3178010

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Miedźno:

 • poniedziałek 7:30-15:30
 • wtorek 7:30-18:00
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-13:00

Gmina Miedźno

Urząd Gminy Miedźno to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Miedźno oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Miedźnie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Miedźno – Urząd Gminy Miedźno – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Miedźna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Miedźna, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Miedźno mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Miedźna telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Miedźno wydziały

Urząd Gminy Miedźno pełni ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. Jednym ze strategicznych elementów, są jego wydziały, których zadaniem jest obsługiwanie różnego typu działów administracji. Dostępne w placówce jaką jest Urząd Gminy Miedźno wydziały zostały utworzone aby uprościć realizację formalności w instytucji. Osoby odwiedzające Urząd Gminy w Miedźnie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z wydziałów takich jak:

 • Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Miedźna
 • Wydział Gospodarki Komunalnej UG w Miedźnie
 • Wydział Edukacji Gminy Miedźno
 • Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Miedźnie

Każdy z wyżej wymienionych wydziałów w Urzędzie Gminy Miedźno ma zapewnić mieszkańcom pomoc z danego obszaru i zapewnić obsługę na najwyższym standardzie administracyjnym.

Mapa Urząd Gminy Miedźno

Liczba wyświetleń: 321Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS