Urząd Gminy Miłkowice – Gmina Miłkowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Miłkowice – Gmina Miłkowice

Wydziały Urzędu Gminy Miłkowice. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Miłkowice. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Miłkowice oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Miłkowicach kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Miłkowice możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Miłkowice, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Miłkowice kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Miłkowice uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Miłkowicach

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Miłkowice, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Miłkowice. Aktualnie Urząd Gminy Miłkowice działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Miłkowicach. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Miłkowice jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Miłkowice

Adres: Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

Telefon: 76 887 12 12,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Miłkowice:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-15:00
 • piątek 7:00-15:00

Gmina Miłkowice

Urząd Gminy Miłkowicach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Miłkowice jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Miłkowice, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Miłkowic została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Miłkowic wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Miłkowice czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Miłkowice dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Miłkowice dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Miłkowicach istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Miłkowicach dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Miłkowice prawo jazdy

Urząd Gminy Miłkowice pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Miłkowice prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Miłkowic przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Miłkowice

Liczba wyświetleń: 360Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS