Urząd Gminy Młodzieszyn – Gmina Młodzieszyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Młodzieszyn – Gmina Młodzieszyn

Urząd Gminy w Młodzieszynie - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Młodzieszynie dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.

Urząd Gminy Młodzieszyn kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Młodzieszyn można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Młodzieszyna. Telefoniczny kontakt z Gminą Młodzieszyn pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Młodzieszyn kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Młodzieszynie

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Młodzieszyn są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Młodzieszyn godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Młodzieszyna.

Kontakt Urząd Gminy Młodzieszyn

Adres: Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

Telefon: 46 864 17 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Młodzieszyn:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Młodzieszyn Urząd Gminy

Urząd Gminy Młodzieszynie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Młodzieszyn odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Młodzieszyn jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Młodzieszyna podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Młodzieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Młodzieszyn tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Młodzieszyna posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Młodzieszyn Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Młodzieszyn prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Młodzieszynie można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Młodzieszynie oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Młodzieszyn udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Młodzieszyn

Liczba wyświetleń: 283Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS