Urząd Gminy Mniszków – Gmina Mniszków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Mniszków – Gmina Mniszków

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Mniszkowie — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Mniszków. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Mniszków.

Kontakt Mniszków Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Mniszków jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Mniszkowie? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Mniszkowa. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Mniszków godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Mniszków kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Mniszków telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Mniszków jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Mniszkowie jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Mniszków telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Mniszkowa, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Mniszków

Adres: Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

Telefon: 44 756 15 22,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Mniszków:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 9:00-17:00
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Mniszków

Urząd Gminy Mniszków to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Mniszków. W Urzędzie Gminy Mniszków mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Mniszków.

Urząd Gminy Mniszków pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Mniszkowie, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Mniszków odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Mniszków został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Mniszków powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Mniszkowa, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Mniszkowa. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Mniszków mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Mniszków odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Mniszków Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Mniszkowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Mniszków. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Mniszków Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniszkowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Mniszków wywóz śmieci

Urząd Gminy Mniszków wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Mniszkowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Mniszków

Liczba wyświetleń: 206Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS