Urząd Gminy Mściwojów – Gmina Mściwojów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Mściwojów – Gmina Mściwojów

Urząd Gminy w Mściwojów – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Mściwojów. Metody kontaktu z UG Mściwojów – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Mściwojów.

Kontakt Mściwojów Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Mściwojów jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Mściwojów? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Mściwojów godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Mściwojów kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Mściwojów telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Mściwojów jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Mściwojów jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Mściwojów telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Mściwojów, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Mściwojów

Adres: Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Telefon: 76 878 85 20, 76 872 85 22

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Mściwojów:

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-15:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00
 • sobota: zamknięte
 • niedziela: zamknięte

Gmina Mściwojów

Urząd Gminy Mściwojów to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Mściwojów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Mściwojów, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Mściwojów została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Mściwojów wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Mściwojów czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Mściwojów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Mściwojów zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Mściwojów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Mściwojów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mściwojów należy również: 

 • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
 • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Mściwojów wywóz śmieci

Urząd Gminy Mściwojów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Mściwojów musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Mściwojów

Liczba wyświetleń: 202Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS