Urząd Gminy Narew – Gmina Narew

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Narew – Gmina Narew

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Narew dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Narwi. Pomoc od Urzędu Gminy w Narwi.

Kontakt z Urzędem Gminy Narwi

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Narwi, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. Obecnie Urząd Gminy Narwi kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Zarówno telefon Urzędu Gminy Narwi jak i skrzynka odbiorcza jest obsługiwana przez pracowników w godzinach otwarcia.

Urząd Gminy Narew godziny otwarcia

Przed wizytą w Urzędzie Gminy Narwi warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji. Urząd Gminy Narwi obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Narwi jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Narew

Adres: Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Telefon: 85 681 60 16,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Narew:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Narew

Urząd Gminy w Narwi to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Narwi i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Narew mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Narew ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Narew (UG Narew). W przypadku Narwi, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Narwi precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Narew została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Narwi powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Narew wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Narwi wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Narew wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Narew odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Narew odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Narew. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Narew przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Narew

Liczba wyświetleń: 164Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS