Urząd Gminy Naruszewo – Gmina Naruszewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Naruszewo – Gmina Naruszewo

Urząd Gminy Naruszewo kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Naruszewie. Gmina Naruszewo informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Naruszewie.

Kontakt z Urzędem Gminy Naruszewa

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Naruszewie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Naruszewa kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Naruszewa jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Urząd Gminy Naruszewo godziny otwarcia

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Naruszewa są dostępne dla osób zainteresowanych także w placówce. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji, ponieważ czasami mogą ulec zmianie. Urząd Gminy Naruszewa obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy urząd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Naruszewo

Adres: Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Telefon: 23 663 10 51,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Naruszewo:

 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00

Gmina Naruszewo

Urząd Gminy Naruszewo to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Naruszewo oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Naruszewie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Naruszewo – Urząd Gminy Naruszewo – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Naruszewa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Naruszewa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Naruszewo mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Naruszewa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Naruszewo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Naruszewa mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Naruszewo podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Naruszewie.

Urząd Gminy Naruszewo dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Naruszewo, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Naruszewa dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Naruszewo

Liczba wyświetleń: 211Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS