Urząd Gminy Nawojowa – Gmina Nawojowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Nawojowa – Gmina Nawojowa

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Nawojowa dla mieszkańców Gminy Nawojowa. Wydziały Urzędu Gminy Nawojowej – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy Nawojowa kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Nawojowa, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Nawojowa kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Nawojowa. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Nawojowa jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Nawojowa.

Urząd Gminy Nawojowa godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Nawojowa są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Nawojowa godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Nawojowa jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Nawojowa godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Nawojowa

Adres: Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445 70 67,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nawojowa:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Nawojowa

Urząd Gminy w Nawojowej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Nawojowej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Nawojowa mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Nawojowa ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Nawojowa (UG Nawojowa). W przypadku Nawojowej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Nawojowej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Nawojowa została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Nawojowej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Nawojowa Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Nawojowej zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Nawojowa. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Nawojowa Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nawojowej należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Nawojowa wywóz śmieci

Urząd Gminy Nawojowa wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Nawojowej musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Nawojowa

Liczba wyświetleń: 358Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS