Urząd Gminy Niechanowo – Gmina Niechanowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Niechanowo – Gmina Niechanowo

Urząd Gminy w Niechanowie – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Niechanowo. Metody kontaktu z UG Niechanowo – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Niechanowo.

Kontakt Niechanowo Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Niechanowo jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Niechanowie? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Niechanowa. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Niechanowo godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Niechanowo kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Niechanowo telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Niechanowo jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Niechanowie jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Niechanowo telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Niechanowa, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Niechanowo

Adres: Różana 1, 62-220 Niechanowo

Telefon: 61 429 49 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Niechanowo:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Niechanowo

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Niechanowie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Niechanowo czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Niechanowo jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Niechanowie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Niechanowie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Niechanowo stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Niechanowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Niechanowo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Niechanowo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Niechanowo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Niechanowo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Niechanowo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Niechanowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Niechanowo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Niechanowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Niechanowo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Niechanowo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Niechanowo

Liczba wyświetleń: 325Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS