Urząd Gminy Niechanowo – Gmina Niechanowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy w Niechanowo – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Niechanowo. Metody kontaktu z UG Niechanowo – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Niechanowo.

Kontakt Urząd Gminy Niechanowo

Adres: Różana 1, 62-220 Niechanowo

Telefon: 61 429 49 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Niechanowo

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Niechanowo

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Niechanowo, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Niechanowo czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką.

Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Niechanowo jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Niechanowo wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Niechanowo można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia.

Kontakt Niechanowo Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Niechanowo jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Niechanowo? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Niechanowo. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Niechanowo godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Niechanowo kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Niechanowo telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Niechanowo jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Niechanowo jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Niechanowo telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Niechanowo, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Urząd Gminy Niechanowo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Niechanowo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Niechanowo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Niechanowo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Niechanowo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Niechanowo odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Niechanowo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Niechanowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Niechanowo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Niechanowo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Niechanowo

Liczba wyświetleń: 24Wyszukaj dodatkowe informacje: