Urząd Gminy Niepołomice – Gmina Niepołomice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Niepołomice – Gmina Niepołomice

Wydziały Urzędu Gminy Niepołomice. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Niepołomice. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Niepołomice oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Niepołomicach kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Niepołomicach można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Niepołomicach trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Niepołomice jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Niepołomice należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Niepołomice kontakt z mieszkańcami Niepołomic prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Niepołomice godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Niepołomicach, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Niepołomice godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Niepołomicach nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Niepołomice

Adres: Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Telefon: 12 250 94 04,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Niepołomice:

 • poniedziałek 8:00-17:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Gmina Niepołomice

Urząd Gminy Niepołomic to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Niepołomic ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Niepołomicach wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Niepołomic realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Niepołomice, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Niepołomice. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Niepołomice dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Niepołomice dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Niepołomicach istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Niepołomicach dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Niepołomice prawo jazdy

Urząd Gminy Niepołomice pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Niepołomice prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Niepołomic przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Niepołomice

Liczba wyświetleń: 403Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS